Filosofiska Smådåd

Filosofiska Smådåd header image 1

Avsnitt 9: Personlig Identitet

parfit.pngVi diskuterar Derek Parfits artikel Personlig Identitet från 1971

Vad är personlig identitet? Är jag: min kropp och hjärna, mina minnen eller finns det en själ? Finns det en psykologisk kontinuitet mellan den jag är idag och den jag var för 10 år sedan? Är kopplingen mellan dessa två enbart social bestämd?

Den här gången har vi den brittiska filosofen Derek Parfrits artikel om personlig identitet som utgångspunkt för att just försöka förstå oss på vad personlig identitet kan vara. Parfit är en av de, idag levande, mest inflytelserika filosoferna. För länk till texten: här

Låten i slutet av avsnittet heter "Agree to Disagree" och är skriven och framförd av Ambivalens med en text av Leif Sand. Erik Hagström spelar trummor. Leif Sand sjunger och Kristoffer spelar gitarr, bas och mellotron.

00:0000:00

Avsnitt 8: Hume, kunskap och kausalitet

Vi diskuterar David Humes berömda An Enquiry Concerning Human Understanding från 1748.

Kan vi vara säkra på någonting? Kommer solen gå upp imorgon och kan vi verkligen tala om orsak och verkan? Den här gången försöker vi bemästra filosofihistoriens mest inflytelserika skeptiker. David Hume ses idag som den modernaste av upplysningsfilosoferna och hans filosofiska utmaningar är fortfarande tongivande i den moderna filosofiska debatten.

Låten i slutet av avsnittet heter "Letting Go" och är framförd av (parentes), ett band Kristoffer var aktiv i mellan 2005 och 2008. Henrik Hagström spelar gitarr och sjunger körsång. Erik Hagström spelar trummor och sjunger körsång. Kristoffer står för övrigt oljud.

00:0000:00

Avsnitt 7: Platon, gästabudet och kärlek

Vi diskuterar Platons Gästabudet.

Vad är kärlek? Är det en dygd, en relation, en motivation eller bara en känsla. Hur förhåller sig kärleken till det vackra och det goda? Den här gången försöker vi krama ut allt filosofiskt vi kan hitta i en av Platons mer livfulla dialoger. Platon har med sina dialoger mer eller mindre satt agendan för vad och och hur vi ska filosofera de senaste 2500 åren.

Låten i slutet av avsnittet heter "One Out of Many" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger, Erik Hagström spelar trummor och Kristoffer spelar diverse instrument00:0000:00

Avsnitt 6: Tännsjö och övervakningssamhället

Vitnn.png diskuterar Torbjörn Tännsjös bok Privatliv från 2010.

Har vi rätt till ett privatliv eller borde vi leva i ett samhälle som är totalt genomlyst, där alla vet vad alla andra gör hela tiden? Är det någonsin berättigat att tala om ärekränkning? Utsträcker sig yttrandefriheten också till tokstollar som vill förneka förintelsen? Vart går gränsen för vad staten får kontrollera? Vad säger de stora moralfilosofiska teorierna om elektronisk övervakning, DNA-register och kriminalvård?

Torbjörn Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet och är en av Sveriges mest tongivande filosofer.

Låten i slutet av avsnittet heter "Close but nowhere near" och är skriven och framförd av Kontrapunkt, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger och spelar gitarr. Kristoffer sjunger körsång och spelar mandolin, basgitarr, djembetrumma, ägg och en fiol inköpt på en lågpris-mataffär för ynka 300 kr. Vilket fynd!

00:0000:00

Avsnitt 5: James och sanningen

james.pngVi diskuterar William James banbrytande bok Pragmatism från 1907

Vad är sanning? Vad innebär pragmatism? Vilken metod ska vi använda oss av när vi bedriver filosofi? Finns det några ömsinta  filosofer? Vi försöker den här gången förstå oss på vad sanning  egentligen är för något. William James är en av grundarna till den filosofiska skolan som kallas "pragmatism" och ses som en av Nordamerikas mest inflytelserika filosofer och psykologer. 

Låten i slutet av avsnittet heter "The enemy within" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Lisa Sundberg och Sandra Sundberg gästar på körsång.

00:0000:00

Avsnitt 4: Searle och den sociala verkligheten

searle.png

Vi diskuterar John Searles nutida klassiker Konstruktionen av sociala verkligheten kapitel 1 till 6.

Hur skapas en stat? Vad är en social konstruktion? Hur ska vi förstå relationen mellan den fysiska och den sociala verkligheten? Vem beskriver egentligen pengar bäst Searle eller Marx? Tillsammans försöker vi förstå oss på den sociala verklighetens logiska struktur. Searle har gjort stora filosofiska bidrag till en mängd olika debatter ex. språkfilosofi, medvetande filosofi, AI och fri vilja. Searle anses även som grundare av en helt ny sub-disciplin inom filosofi, nämligen social ontologi.

Låten i slutet av avsnittet heter "The Tables Will Turn" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger, Erik Hagström spelar trummor och Kristoffer spelar diverse instrument.

00:0000:00

Avsnitt 3: Marx och värde

marx3.jpg

Vi diskuterar Karl Marx mytomspunna verk Kapitalet vol 1 från 1867.

Vi har läst del 1 och 2. Vad är värde? Vad består värdesubstansen av? Vad är arbete? Hur skapas mervärde och vad händer med en varas värde när vi återvinner den? I det här avsnittet slår vi våra virtuella huvuden ihop för att försöka förstå oss på Marx arbetsvärdeteori som utgör hans teoretisk grund för hans kritik av kapitalismen.

Enligt en opinionsundersökning gjord av BBC 2005 så anses Karl Marx vara den mest inflytelserika filosofen genom tiderna.

Låten i slutet av avsnittet heter "Cut out/Sell out" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger, Erik Hagström spelar trummor och Kristoffer spelar diverse instrument.

00:0000:00

Avsnitt 2: Berkeley och idealism

Vi diskuterar George Berkeleys fantastiska dialog Three dialogues between Hylas and Philonous från 1713.

Finns det en för oss oberoende yttervärld? Vad betyder materia, och är det ett begripligt begrepp? Vad gör Gud hela dagarna egentligen? Den här gången försöker vi förstå oss på filosofihistoriens religiösa hårdrockare George Berkeley. Han är känd för sin kontroversiella idealism eller snarare anti-materialism som grundas i tesen ”att vara är att uppfattas” (esse est percipi).

Låten i slutet av avsnittet heter "Half-Life Existence" och är framförd av (parentes), ett band Kristoffer var aktiv i mellan 2005 och 2008. Kristoffer spelar här tillsammans med Henrik Hagström (gitarr/körsång) och Erik Hagström (slagverk).

00:0000:00

Avsnitt 1: Descartes och vetande

Vi diskuterar René Descartes mästerverk Betraktelser över den första filosofin från 1641.

Vad kan vi veta? Lever vi i en matrixvärld? Finns jaget? Vad betyder egentligen Cogito Ergo Sum? Finns det ”bra” Gudsbevis? I det här avsnittet tar mannen, myten, legenden Descartes med oss på en av de mest introverta resorna filosofihistorien har att erbjuda. Descartes anses inte bara som den moderna filosofis fader utan han satt även Sverige på filosofikartan genom att dö av kyla och av det hårda vädret när han jobbade som mentor för drottning Kristina.

Låten i slutet av avsnittet heter "Time is out of season" och är skriven och framförd av Kontrapunkt, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger och Kristoffer spelar diverse instrument.


00:0000:00

Hej och välkommen till filosofiska smådåd….

Här berättar vi lite om oss själva och vad vi har tänkt göra med den här podcasten.

00:0000:00