Filosofiska Smådåd

Filosofiska Smådåd header image 1

Avsnitt 18: Filosofiska problem: Moralisk perception

April 3, 2016

Filosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra.

I det här avsnittet av Filosofiska problem frågar vi oss om det kan finnas en moralisk dimension i vår varseblivning. När vi ser ett brott begås ex. att någon bli misshandlad eller att någon diskrimineras, upplever många att vi ser något moraliskt fel. Med vad innebär det? Finns det moraliska egenskaper, likt färg och form, som vi inte bara kan resonera oss fram till utan även direkt uppleva.

00:0000:00