Filosofiska Smådåd

Filosofiska Smådåd header image 1

Avsnitt 14: Filosofiska Problem 1 - meningsfullhet

fproblem.pngFilosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra. I det här första avsnittet av Filosofiska Problem presenterar Simon en variant av ett Alvy Singer problem som handlar om vad anses som meningsfullt.

Problemet ser ut på följande vis:

1) Om vi skulle veta att en vecka efter vi dör så kommer allt liv att dö ut. Skulle det då inte kännas meningslöst att göra...typ allt?

2) från 1) kan vi härleda att varför vi finner saker och ting meningsfulla är för att vi tror att det kommer finnas andra eller något annat kvar efter vi dör.

3) vi vet att universum kommer dö ut en dag (alla stjärnor slocknar) .

4) givet 2) och 3) så borde vi inte finna något meningsfullt

5) Om inget är meningsfullt att göra, så bör vi heller inte göra det, vilket innebär moralen blir problematisk

6) vi finner saker meningsfulla och tror att det finns en "moral"

Slutsats: 5) & 6) verkar vid en första anblick vara inkompatibla.

Möjliga svar:

- Att förneka något av premisserna t.ex. 1) eller 5).

- 6) stämmer men på grund av att vi är kognitivt begränsade att vi inte kan tänka så långt in i framtiden dvs. Anledningen varför vi uppfattar något meningsfull och tror att det finns moral är pga. Att vi är kognitivt begränsade. Eller mer dramatiskt uttryckt pga. av vår irrationalitet

00:0000:00