Filosofiska Smådåd

Filosofiska Smådåd header image 1

Avsnitt 19: Popper & vetenskaps framsteg

Vi diskuterar Karl Poppers artikel Truth, Rationality, and Growth of Scientific Knowledge. Finns här https://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/jbell/popper.pdf

Vad är vetenskap? Vad är sanning? Kan vetenskapen göra framsteg och kommer den närmare sanningen? Den här gången fastnar vi än en gång i sanningsträsket (men med lite radioteater) och god filosofi diskuterar vi gränserna för vad vetenskap är, om det finns något som sanning och vad vetenskap och sanning har med varandra att göra.

Låten i slutet av avsnittet heter ”The Silliest of Dreams” och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band.

Avsnitt 18: Filosofiska problem: Moralisk perception

Filosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra.

I det här avsnittet av Filosofiska problem frågar vi oss om det kan finnas en moralisk dimension i vår varseblivning. När vi ser ett brott begås ex. att någon bli misshandlad eller att någon diskrimineras, upplever många att vi ser något moraliskt fel. Med vad innebär det? Finns det moraliska egenskaper, likt färg och form, som vi inte bara kan resonera oss fram till utan även direkt uppleva.

Avsnitt 17: Cassirer: människor och symboler

Vi diskuterar Ernst Cassirers An Essay on Man från1944, kapitel 1-6 och 12.

Vad är en människa? Vad förenar alla människor genom alla tider? Vad är formen för den utveckling som mänskligheten har gjort och hur ska vi studera den? Vad är en symbol? Den här gången tar vi oss an filosofihistoriens senaste (kanske sista?) universalgeni. I den här boken, som är en introduktion till hans egen filosofi, presenterar Cassirer grunden för Antropologifilosofi.

Låten i slutet på avsnittet heter "Wish For Rain". Den skrevs, spelades in och producerades av Kristoffer en særskilt kaffeintensiv dag sommaren 2005.

Avsnitt 16: Filosofiska Problem 2 - filosofins metod, filosofins möjlighet och dess gränser

fproblem.pngFilosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra.

I det andra avsnittet av Filosofiska Problem frågar vi oss vad sjutton filosofer sysslar med. Finns det en metod i filosofens galenskap? Kan filosofen lära oss något om världen, eller kan filosofen bara lära oss något om vår uppfattning av världen? Filosofer är (ö)kända för att aldrig vara överens och aldrig enas kring en slutsats. I detta avsnitt illustrerar William, Simon och Kristoffer hur en sådan fundemantal oenighet kan se ut genom att vara fundamentalt oeniga. Simon en variant av ett:

1) Låten i slutet av avsnittet heter "Divide Ad Infinitum" och är ett utdrag ur en längre improvisation. Låten är framförd av Reverburns, ett av Kristoffers band. För den som vill höra mer så finns hela låten på youtube på denna adress: https://youtu.be/J3M72zc9PM0

Avsnitt 15: Kant - Metafysik och kunskap

Vi diskuterar Immanuel Kants ”lättlästa” Prolegomena till varje framtida metafysik från 1783.

Finns det något vi kan ha absolut säker kunskap om? Kan vi med säkerhet veta något om våra framtida upplevelser och erfarenheter? Hur ska vi rädda vetenskapen och metafysiken från Humes kritik? Den här gången tar vi oss an den troligtvis mest tongivande filosofen sedan Aristoteles. På många vis kan man se all filosofi de senaste 200 åren som en reaktion på eller utveckling av Kants transcendentala idealism..

Låten i slutet av avsnittet heter "Everything I Say Is a Lie" och är ett utdrag ur en längre improvisation. Låten är framförd av Reverburns, ett av Kristoffers band. För den som inte kan få nog av improviserad smyg-synthig låtsasjazz, framförd av rockmusiker som egentligen inte vet vad de håller på med, så finns hela låten på youtube på denna adress: https://youtu.be/J3M72zc9PM0

Avsnitt 14: Filosofiska Problem 1 - meningsfullhet

fproblem.pngFilosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra. I det här första avsnittet av Filosofiska Problem presenterar Simon en variant av ett Alvy Singer problem som handlar om vad anses som meningsfullt.

Problemet ser ut på följande vis:

1) Om vi skulle veta att en vecka efter vi dör så kommer allt liv att dö ut. Skulle det då inte kännas meningslöst att göra...typ allt?

2) från 1) kan vi härleda att varför vi finner saker och ting meningsfulla är för att vi tror att det kommer finnas andra eller något annat kvar efter vi dör.

3) vi vet att universum kommer dö ut en dag (alla stjärnor slocknar) .

4) givet 2) och 3) så borde vi inte finna något meningsfullt

5) Om inget är meningsfullt att göra, så bör vi heller inte göra det, vilket innebär moralen blir problematisk

6) vi finner saker meningsfulla och tror att det finns en "moral"

Slutsats: 5) & 6) verkar vid en första anblick vara inkompatibla.

Möjliga svar:

- Att förneka något av premisserna t.ex. 1) eller 5).

- 6) stämmer men på grund av att vi är kognitivt begränsade att vi inte kan tänka så långt in i framtiden dvs. Anledningen varför vi uppfattar något meningsfull och tror att det finns moral är pga. Att vi är kognitivt begränsade. Eller mer dramatiskt uttryckt pga. av vår irrationalitet

Avsnitt 13: Nozick (del 2) - Frihet vs. Jämnliket och den omfördelande staten.

nozick.jpgVi fortsätter vår diskussion om Robert Nozicks berömda bok Anarki, Stat och Utopi från 1974, tillsammans med gästen Johanna Grönbäck.

Vi diskuterar del två av hans bok. I del ett har Nozick försvarat en minimal stat, d.v.s. en stat som enbart omfördelar resurser för att finansiera polis, militär och domstol. I del två frågar sig Nozick huruvida en mer omfördelande stat kan vara berättigad. Bör staten också tillhandahålla exempelvis utbildning, sjukvård och vägar? Nozick svarar nej på den frågan, något som leder oss in på en livlig diskussion om jämlikhet, rättigheter och fria val.

Låten i slutet av avsnittet heter "Something's Got to Give" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Skivan som låten är hämtad från finns tillgänglig för frivilliga kapitalistiska handlingar mellan samtyckande vuxna på iTunes, Google Play och Spotify.

Avsnitt 12: Nozick och Anarki (Del 1)

nozick.jpgVi diskuterar Robert Nozicks berömda bok Anarki, Stat och Utopi från 1974, tillsammans med gästen Johanna Grönbäck.

Går det att moraliskt berättiga en stat? Vad finns det för grundläggande rättigheter och kan det finnas en stat utan att dessa kränks. Den här gången gästas vi av Johanna Grönbäck som hjälper oss att reda ut en av liberalismen klassiker. Nozick var en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer med betydande bidrag inom såväl epistemologi och metafysik som politisk filosofi.

Låten i slutet av avsnittet heter "Something's Got to Give" och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Skivan som låten är hämtad från finns tillgänglig för frivilliga kapitalistiska handlingar mellan samtyckande vuxna på iTunes, Google Play och Spotify.  

Avsnitt 11: Reid (del 2): Filosofisk metod och social epistemologi

reid.pngI det här avsnittet fortsätter vi vår diskussion av Thomas Reids mästerverk An inquiry into the human mind, on the principles of common sense från 1764.

Vi diskuterar han kritik av Descartes och Humes metod samt hans social epistemologiska teori.

”The evidence of sense, the evidence of memory, and the evidence of the necessary relations of things, are all distinct and original kind of evidence, equally grounded on our constitution: none of them depends upon, or can be resolved into another. To reason against any of these kind of evidence, is absurd; nay, to reason for them, is absurd. They are first principles; and such fall not within the province of Reason but of Common Sense”

Avsnitt 10: Reid och Sunt Förnuft

reid.png

Vi diskuterar Thomas Reids mästerverk An inquiry into the human mind, on the principles of common sense från 1764.

Vad kan vi lita på? Är våra resonemang mer trovärdiga än våra sinnen? Finns det saker och ting som är meningslöst att förneka? Vad har sunt förnuft med filosofi och vetenskap att göra?

Till den här gången har vi läst kapitel 1, 6 och 7 ur Reids mästerverk vilket är grunden till den skotska common sense filosofin. Han startade även och var president för Filosofiska Sällskapet i Aberdeen även kallat ”the Wise Club” vilket ses som centralt för den skotska upplysningsfilosofin. Han var samtida med Hume och hans filosofi var i mångt och mycket i polemik till just Humes filosofi. För länk till texten: på earlymoderntexts.com

Låten i slutet av avsnittet heter Faliure’s Not an Option och är skriven och framförd av Ambivalens, vars skiva A Clean Escape nu finns tillgänglig på Spotify, iTunes och Google Play.